Algemene Voorwaarden

Verhuur Themakisten

De themakisten van studio LiVE zijn met zorg samengesteld. U zult begrijpen dat wij rekenen op zorgvuldig gebruik van de materialen. Wij hanteren de volgende regels bij de verhuur:

Tarief
De themakisten van studio LiVE voor kinderen van 4 – 9 jaar zijn standaard uitgerust voor 8 kinderen. De themakist wordt geleverd met draaiboek, spelmateriaal, verkleedkleding, decoratiemateriaal, borden, bekers en bakjes. De huur van een themakist bedraagt € 49,95,-. Per extra kind wordt € 5,- in rekening gebracht.

De themakisten voor kinderen vanaf 9 jaar zijn standaard uitgerust voor 10 kinderen. De huur van een themakist bedraagt € 59,95,-. Per extra kind € 5,- in rekening gebracht.

Reservering
U kunt telefonisch, schriftelijk of per e-mail een reservering plaatsen voor het huren van één (of meerdere) themakist(en) en/of materialen voor een bepaalde datum. U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van studio LiVE. De boeking is definitief na ontvangst factuur. Ook kunt u ervoor kiezen om uitnodigingen erbij te bestellen. Deze worden ca. 3 weken voor de datum van het feestje naar u opgestuurd. Kosten hiervan € 6,- voor 7 uitnodigingskaarten. Meer kaarten nodig? Dan kosten ze € 0,50 per stuk. Wilt u dat de themakist naar u verzonden wordt? Dat kan ook voor € 15,- extra. Verzending gaat via POSTNL. U ontvangt bij de themakist ook de retourticket, zodat u het ook weer gemakkelijk terug kunt sturen. U ontvangt de themakist 2 dagen voor aanvang van het feestje, zodat u nog voldoende tijd hebt om het feestje voor te bereiden. Graag de themakist de dag na het feestje weer retour zenden. Alleen in overleg is er een ander tijdstip mogelijk. Voor latere terug zending brengen wij een  boete van € 5,- per dag in rekening. De borg min evt. kosten wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst terug gestort op je rekening.
Zie voor betalingsinformatie de factuur.

Annuleren
U kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor datum van het kinderfeestje zoals vermeld staat in de factuur. Tussen 14 en 6 dagen voor de datum van het feestje kunt u nog schriftelijk of via de mail annuleren tegen een vergoeding. Voor de gemaakte kosten en het beschikbaar houden van de gekozen materialen houdt studio LiVE dan 50% van de huursom in. Bij annulering 5 dagen voor datum feestje bent u de totale huursom verschuldigd. Wel is het mogelijk de datum van het feestje eenmalig te verplaatsen naar maximaal twee maanden na de oorspronkelijke datum.

Borg
Voor de themakisten vragen wij een borg van € 50,- per themakist. Voor de extra materialen (limonadefontein en discolamp) vragen wij € 40,- borg. Het borgbedrag wordt, indien het gehuurde zonder schade en compleet is geretourneerd, volledig aan de huurder terugbetaald. De borg ontvangt u retour op uw bank/giro rekening binnen 3 dagen na het terug brengen van het materiaal.

Schade
Bij schade aan één of meerdere onderdelen van de themakisten/extra materialen wordt de vervangingswaarde in mindering gebracht op de borg. Indien de borg niet toereikend is, dient huurder het eventuele verschil tussen de betaalde borg en het schadebedrag aan de verhuurder te vergoeden. De themakist en inhoud/attributen blijven eigendom van studio LiVE.
- Verloren gegaan of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt verrekend tegen door studio LiVE vast te stellen vervangingswaarde.
- Wanneer er een kleine schade is ontstaan aan de verkleedkleren, die naar oordeel van studio LiVE nog makkelijk te herstellen is, wordt niet de vervangingswaarde in mindering gebracht, maar de herstelkosten. Hiervoor heeft studio LiVE standaard prijzen.
- De borg wordt niet terug betaald indien huurder zich niet houdt of afwijkt van de in deze overeenkomst genoemde bepalingen en voorwaarden.

Verhuurperiode
Alle materialen worden uitsluitend verhuurd voor de duur van de in de overeenkomst vastgestelde tijd (in principe is dat 2 dagen voor aanvang van het feest; en maximaal 1 dag na het feest, tenzij van te voren anders overeen is gekomen). Bij te late bezorging worden een of meerdere huurperiodes in rekening gebracht ten laste van de huurder. De hoogte is afhankelijk van de tijdsoverschrijding. Wordt de themakist geheel niet terugbezorgd dan zal naast de al betaalde borg een bedrag ter waarde van de complete kist plus inhoud en attributen in rekening worden gebracht.

Retourneren
Zorg je dat alles weer wordt opgeruimd in de themakist. Alles moet weer schoon en droog in de themakist. De vlaggetjes netjes opgevouwen en terug in het zakje, touwtjes ontknoopt, verkleedkleding opvouwen, etc. Alleen de kleding hoef je niet uit te wassen, hier zorgen wij zelf voor. Wel graag het tafelkleed uitwassen (max. 40 graden). Zorg ervoor dat deze droog in de kist terug gaat.

Bij het inpakken van de themakist vul je de checklist in. De checklist zit voorin het draaiboek en kun je eruit halen en invullen. Hierop kun je ook eventuele beschadigingen dan wel vermissingen invullen.

Is de themakist niet netjes ingepakt zoals hierboven beschreven, wordt € 10,- in rekening gebracht ten laste van de huurder.

Bij verzending breng je de themakist een dag na het feestje (tenzij anders afgesproken) bij een POSTNL postkantoor. De retour sticker zit voorin het draaiboek. Deze dient rechtsboven op het deksel geplakt te worden! Gebeurt dit niet dan berekend POSTNL extra kosten van € 4,-, deze berekenen wij door ten laste van de verhuurder.

Ophalen en terugbrengen
Tijdens het ophalen van de themakist heeft de huurder de mogelijkheid om de materialen in de kist te bekijken en te oordelen op de staat waarin deze verkeren. De huurder houdt zich bij het ophalen en terugbrengen van de uitnodigingen dan wel de themakist aan de afgesproken tijdstippen. Standaard is dat u de themakist 2 dagen voor het feestje en ophaalt en de dag na het feestje terug brengt. Tijden gaan altijd in overleg. We vragen u vriendelijk om u aan het afgesproken tijdstip te houden en het terugbrengen van de materialen de checklist van te voren in te vullen.

Vervoer
De huurder is verantwoordelijk voor deugdelijk transport van de themakist en eventuele andere materialen van en naar studio LiVE. Eventueel kan studio LiVE in bepaalde gevallen zorgdragen voor het bezorgen van de themakist(en). Mogelijkheden en kosten hiervoor zijn op te vragen bij studio LiVE.

Aansprakelijkheid
Alle materialen zijn bestemd voor kinderen van 4 jaar en ouder. Laat de kinderen nooit zonder supervisie spelen met de spullen uit de themakist. Ook de kist zelf is geen speelgoed. Het is niet de bedoeling dat de kinderen hierin gaan zitten.

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor ongevallen en daaruit voorkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dan men oordeelkundig met het materiaal omgaat en is daarvoor volledig verantwoordelijk. Studio LiVE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade door het gebruik van materialen in de themakist.

Kleding
Wij verzoeken u vriendelijk de kleding niet te wassen. Wel dient u er zorg voor te dragen dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Bij vlekken die niet normaal verwijderd kunnen worden (zoals gras en modder vlekken), worden er kosten in rekening gebracht.

© De materialen zijn eigendom van studio LiVE en mogen niet gekopieerd, verhuurd of gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar.

Workshops & Kinderfeestjes

Aanmelden en Inschrijven algemeen
Aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
U kunt zich aanmelden voor de workshops of kinderfeestjes met een door u volledig ingevuld inschrijfformulier, door een mail te sturen of telefonisch contact. Het inschrijfformulier vindt u op de website en in de winkel.
U kunt zich direct inschrijven voor een workshop of kinderfeestje via de knop aanmelden op de website www.studio-LiVE.nl.
Inschrijven betekent ook dat u akkoord gaat met de workshopvormen en tarieven.

Bevestiging inschrijving
U ontvangt zo snel mogelijk na inschrijving een bevestiging. Dit is nog geen garantie dat de workshop daadwerkelijk doorgaat.

Workshop
Eén week voor aanvang van een workshop wordt besloten of de cursus doorgaat. Hiervoor dienen er genoeg inschrijvingen te zijn. Alleen als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, krijgt u een week van tevoren bericht.
Studio LiVE behoudt zich het recht om een workshop te wijzigen. Zo kan studio LiVE, bij hoge uitzondering, een workshop laten plaatsvinden op een andere datum. (aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend).

Betalen
De kosten staan op de website.
Na reservering ontvangt u zo snel mogelijk de factuur. De boeking is definitief na betaling.

Annulering
Deze graag via de mail en minimaal een week voor de geplande workshop of het kinderfeestje. Dan wordt uw geld terugbetaald.
Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afgesproken datum van de workshop of het feestje, dient u het volledige bedrag te betalen. Mocht u of iemand uit de groep verhinderd zijn, dan kunt u ook een plaatsvervanger laten komen.
Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald, dan wordt er overlegd over een andere datum. Mocht dit niet lukken, dan wordt uw geld terugbetaald.
Mocht studio LiVE vanwege persoonlijke redenen de workshop/ cursus niet door kunnen laten gaan, dan overleggen we eerst over een andere datum. Mocht dit niet lukken dan krijgt u uw geld terug.

Portretrecht
Studio LiVE maakt regelmatig fotoreportages van workshops, kinderfeestjes en activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de brochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Als u dit niet wenst moet u dit duidelijk aangeven bij inschrijving.

Algemeen
Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje in de studio oude kleding aan te doen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding.
Bij de kinderfeestjes dient er minimaal 1 ouder/verzorger aanwezig te zijn.
Studio LiVE is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers en/of bezoekers.
Aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend.